Til stede er:  Kristina M, Kristina R, Camilla B, Camilla C og Malene

Punkt 1:
Valg af ordstyrer: Malene

Punkt 2:
Valg af referent: Malene

Punkt 3:
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt!

Punkt 4:
Foreningsarbejde og fremtidsplaner:

Regnskab – gennemgås sammen med Kristinas veninde.
Konto –
Kristina undersøger/opretter.
Medlemsfordele udstilling:

Man skal være medlem for at blive bedømt i standard.
PET: 50 kr ikke-medlem, 25 kr medlemmer. Agility: 15 kr medlemmer, 30 kr ikke medlemmer. Træder i kraft fra udstilling i september 2020

Sponsorgaver:
Mail oprettet. Camilla Carstensen er på sagen.

Flere præmier på udstilling:

Der kommer 2 ekstra præmier ifm standard.


Indkøb af mad på udstillinger:

Vi laver romkugler af kagen i fryseren til deltagere. Vi snakker om fællesmadpakke, når vi nærmer os udstillingen.

Udstilling 05.09.2020

Hvem gør hvad?
Camilla C: Sponsor, hækle, udstillingskatalog.
Camilla B: hækle, rosetter, romkugler
Malene: administrativ, lagerstatus, forplejning, præmier.
Kristina M: billeder af biblo, garderobenumre til lotteri
Kristina R: praktisk grisebasse

Tilmeldingsmail ændres til Camilla C’s foreningsmail.
Lotteri på udstilling – sponsorgaver. Detaljer aftales i fb gruppe.

Punkt 5: Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde: oktober 2020