Den Danske Tamrotteforening består af 2 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant, der kan træde til, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen. Suppleanten er ikke med til at træffe beslutninger foruden den årlige generalforsamling.

Vi har valgt ikke at have en formand, da vi som forening ønsker at være et samlet ansigt udadtil – vi bidrager lige meget til foreningsarbejdet med de ressourcer og egenskaber, vi hver især har.


 

Kasserer
Camilla Bendix Rasmussen


Bestyrelsesmedlem
Kristina Maria Róðá


 

Suppleant
Malene Carlsen


Tak til…

Alle disse informationer – både ifm tamrotten.dk samt DDTF – var selvfølgelig ikke blevet til noget uden en masse mennesker og hårdt arbejde i form af billeder, artikler, oversættelser mm. De skal selvfølgelig have stort tak for bidragelsen!

Opdrættere
Alenya
Mataleto Rats
Ratatosk Rotter
Sky Rats
Igloo Rats
Blackies Tamrotter
Catos Little Rattery
Cats Rotter
Gittes Rattery
Hedvig’s Rotterede
HellRats
LUX Rotter
VictoryRats

Andre
Stine Almind
Maybrith Kjær Berthelsen
Alexander & Maia Johansen
Ann Mørk
Charlotte “Shana” Andersen
Susanne Erfort