Udarbejdet af Camilla Bendix Rasmussen

Den erfarne opdrætter, vil som regel kunne vurdere kønnet på en rotteunge fra de er nyfødt. Det kan dog være svært for det utrænede øje at vurdere og tit er man først helt sikker, når ungerne når den alder, at hannerne har tydeligt vedhæng. 

Men det er muligt at vurdere ungernes køn, selvom man aldrig har holdt en rotteunge i hånden før. Mit bedste råd, som jeg plejer at give, er at man starter med at tage en unge i den ene hånd, lad os sige venstre, og kigger på mellemrummet. Denne ene unge bruges til at sammenligne med de andre unger i kuldet.
Man løfter en unge op af gangen med den anden hånd, højre, og sammenligner mellemrummet. Ungerne, der ligner den unge man har i venstre hånd, ligges i en skål til venstre, mens ungerne der ikke ligner, ligges i en skål til højre. 
Når man er nået igennem alle ungerne, er det så nu man skal træne sit øje til at se forskel på mellemrummet. Hannerne har større mellemrum end hunnerne har. Nedenfor er skitseret forskellen

Det er oftest nemmere at vurdere kønnene, når ungerne er ældre, der er flere detaljer man kan kigge på, som hjælper en til at vurdere hvad køn ungen har. Nedenfor er der billeder af unger der er 12 dage gamle.

Hunnerne er nok dem med flest punkter der gør det tydeligt at se det er en hunrotte. Hunnens dievorter bliver tydeligere, mellemrummet er stadig kortere end hos hannen og der er ingen udposning under tappen, som man vil se hos hannen. Tværtimod vil man hos hunnen kunne se et lukket “hul”, eller markeringen af et hul, som vil åbne sig når hunnen er kønsmoden (se billedet med de røde cirkler og pilen, der er lagt et ens billede ind uden cirkler/pil, så man kan se det uforstyrret). 

Hos hannerne, er der som sagt en udposning under tappen, som bliver mere tydelig med alderen, der skal gøres plads til hannens testikler. Han har heller ikke dievorter som hunnen har.

Det vigtigste, er at vi alle er startet et sted, så bliv ikke fortvivlet, hvis du ikke kan se kønnet den første tid i rotternes levealder. Det bliver gerne meget mere tydeligt, når ungerne er omkring de 4 uger, hvor hannens testikler er godt på vej ned i udposningen og man derfor tydeligt kan se forskel på hannen og hunnen (som vist på billedet nedenfor). 
Derudover, er der flere opdrættere, som hellere end gerne hjælper med at kønsbestemme unger via billeder og har du brug for hjælp kan du altid skrive en mail til foreningen, så tager vi gerne et kig. 

Hvis du er nysgerrig på at følge ungernes udvikling, fra nyfødt til 5 uger gamle, har jeg lavet en beskrivelse, hvor jeg har fulgt de 2 unger, som der er billeder af ovenfor, du kan finde siden her .