Oversat med tilladelse fra http://www.ratbehavior.org
Oversat af Alex Johannesen

Rotte arter, stammer, racer og varianter 
Der er så mange forskellige typer rotter! 
I fjernsynet hører vi om skov rotter, pung rotter, sorte rotter og norske rotter. I artikler om videnskabelig forskning kan vi læse om Wistar, Fisher og Sprague Dawley rotter. Blandt kæle rotte ejere hører vi om dumbo og rex rotter, hårløse og berkshire, platin og haleløse. 
Hvad er alle de forskellige rotter? Hvordan er det i familie med hinanden? 
I en nøddeskal tilhører vilde rotter mange foreskellige arter, mens alle kæle og laboratorie rotter tilhører samme art der kaldes den norske rotte (Rattus norvegicus). 
Norske rotter i laboratorier kan være indavlet i mange generationer for at opnå stammer der består af næsten identiske individer som kan bære et bestemt fysiologisk træk der er interessant. 
Kælerotter er ikke delt i racer som hunde og heste, men er løst organiseret i varianter eller typer, som er beskrivende kategorier der består af af beslægtede eller ubeslægtede dyr der besidder et eller flere fysiske træk af interesse. 
Men hvad er forskellen mellem en stamme og en race?


Arter
Næsten alle tamme kæle rotter hører til en enkelt art, den norske rotte (Rattus norvegicus). Et lille antal sorte rotter (rattus rattus) bliver også holdt som kæledyr, men er endnu meger sjældne i kæledyrs handlen. Den klassiske definition på en art er en gruppe af beslægtede individer eller bestande som potentielt er i stand til at formere sig med hinanden og få frugtbare afkom. Der er mange forskellige arter i naturen der bærer fællesnavnet “rotte”. Jordrotter, trærotter og pungrotter for at nævne nogle stykker. Hvordan er disse forskellige rotte arter i familie med hinanden? Det korte svar: Forskellige rotte arter er ikke nødvendigbis nært beslægtet. Fælles begrebet “rotte” er ikke en phylogenetisk klassifikation (betydende at den ikke beskriver en gruppe af nært beslægtede arter). Snarere er rotte et fælles begreb for gnavere der ligner hinanden for den tilfældige observatør, uanset deres oprindelse: de er mellemstørrelse gnavere med lange haler. Eksempelvis ligner norske rotter, pungrotter og bomuldsrotter alle “rotter” ved overfladisk observation, selvom de har mange andre fine forskelle der indikerer at de ikke er så nært beslægtede som de ser ud. Deres ligheder er faktisk kun overfladiske — de er alle gnavere med lange haler, men der slutter ligheden for nogle af dem. Pungrotter er kun fjernt beslægtede med de norske rotter. De er begge gnaver arter (de tilhører gruppen Rodentia) men det er omkring de eneste ligheder der er. Pungrotter tilhører familien Heteromyidae, mens den noske rotte hører til en anden familie der hedder Muridae. Norske rotter og pungrotter er ikke nært beslægtet. Faktisk er norske rotter tættere beslægted med husmus end med pungrotter, eftersom bådemus og rotter tilhører samme familie, Muridae. Bomuldsrotter er lidt tættere beslægtet med norske rotter. De tilhører samme famile, Muridae, men bomuldsrotter er i en anden genus, Sigmodon, mens norske rotter er i den genus der hedder Rattus. Sorte rotter og norske rotter er endnu tættere beslægtet. De er i samme genus, Rattus, men er forskellige arter indenfor denne genus. Sorte rotter tilhører arten Rattus Rattus, men norske rotter tilhører Rattus Norvegicus. Norske og sorte rotter er ikke de eneste to arter inden for genusen Rattus, der er 51 arter i samme genus.


Stammer
En stamme, ifølge Websters ordbog, er en gruppe af individer som har en formodet fælles herkomst og som har et klar fysiologisk, men ikke ofte morfologisk karekteristika (f.eks. en stamme af vinter hvede). Rotte stammer henviser til laboratorie rotter der er blevet avlet i isolation i flere generationer. En rotte stamme bliver skabt gennem avl for at producere rotter der ligner hinanden og derfor kan bruges i forskning. Wistar, Fisher og Sprague Dawley samt deres hundreder af under inddelinger er eksempler på rotte stammer. En indavlet stamme er defineret som produktet af over 20 generationer af søskende avl, hvilket resulterer i at 98% af individerne er identiske med hinanden. Efter 40 generationer af indavl er de 99.5% identiske. Med andre ord er de næsten kloner. Understammer er under inddelinger indenfor en rotte stamme. Understammer opstår når (1) genetiske forskelle bliver fastslået i en gren, eller (2) når grene bliver adskilt mellem den tyvende og fyrretyvende generation af indavl (mellem “F20” og “F40”), eller (3) når det vides at grene har været adskildt i mere end 100 generationer (Pass and Freeth 1993) Som et eksempel på en understamme med en fastslået genetisk forskel er understammen Zucker rotter karakteriseret ved en defekt leptin receptor i hjernen. Leptin er et lille molekyle der binder sig til receptorer i hypothalamus og medfører at rotten føler mæthed. Zucker rotter har defekte leptin receptorer. Leptin can ikke binde sig til den defekte receptor, så Zucker rotter føler aldrig mæthed. Resultatet er at Zucker rotter spiser konstant og bliver sygeligt overvægtige. Zucker rotter bliver brugt i forskning som modeller for fedme, diabetes og hjerte sygdomme. Laboratorie rotte stamme genealogi De fleste laboratorie rotte stammer nedstammer fra en koloni af rotter der blev etableret på Wistar Instituttet i 1906. Sprague-Dawley stammen kommer af indkrydsning mellem Wistar hunner og en “hybrid” han hvis oprindelse er ukendt. Long-Evans rotter menes at være resultatet af kryds mellem Wistar hunner og en vild norsk rotte (Pass and Freeth 1993).


Racer
En Race, ifølge Websters Ordbog igen, er en gruppe af dyr der formodenlig er i familie ved nedstamning fra fælles forfædre og med synlige ligheder i de fleste karekteristika. En mere præcis definition af race findes i Desmond Morris bog “Dogs: the ultimate dictionary of over 1,000 dog breeds”. Ifølge Morris’ definition er en race en type dyr der er forskellig fra alle andre af samme art på en bestemt måde, har en selvstændig historie og race navn, og har avlet renracet i et antal generationer. Altså er Beagle og Dobermann eksempler på forskellige hunde racer. Ifølge denne definition er der ingen særlige rotte racer (endnu). Et renracet dyr (igen ifølge Websters) henviser til et medlem af en anerkendt race, stamme eller type uden indblanding af andet blod gennem flere generationer. Eftersom der ikek findes nogen racer af rotter, findes der heller ikke nogen renracede rotter i kæledyrs verdenen. Der er godt nok mange forskellige stammer af rotter i laboratorier, og en rotte fra en af disse stammer kunne tænkeligt kaldes renracet. Renracet er dog ikke et begreb der nogensinde bruges i laboratorie rotte avlen.


Hvad er forskellen mellem en stamme og en race? 
Der er åbenlyst noget overlapning mellem de to begreber: begge henviser til undergrupper af individer i en given art som deler fælles træk som følge af fælles herkomst. Begrebet stamme har dog en tendens til at henvise til fysiologiske forskelle, mens begrebet race har en tendens til at henvise til morfologikse forskelle. Fysiologiske forskelle er forskelle ii den fysiske og kemiske funktion og er derfor ofte interne og usynlige. Eksempel: En høj kulde eller varme tolerance, en blodsamlings sygdom, en immunsystems defekt, høj mælkeproduktion (køer), stærk uld (får) er eksempler på fysiologiske forskelle der kan kendetegne en stamme. Morfologiske forskelle er på den anden side forskelle i form eller funktion, og derfor externe og synlige. Eksempel: Krops størrelse, ben længde, pelsfarve, pels længde, hale længde, hovedform og øre placering er eksempler på morfologiske forskelle der kan kendetegne en race.


Varianter
Kæle rotter er meget variable i udseende — de kan have forskellige farver og aftegn, deres pels kan være glat eller bølget, de kan have ingen pels overhovedet, deres ører kan være lavt sat, de kan have lange eller korte eller slet ingen haler. Dette kaleidoskop af rotte variation er løst inddelt i variationer eller typer. En variant er vilkårligt defineret som en gruppe af rotter der deler et enkelt fysisk træk. For eksempel tilhører rotter med krøllet hår “rex” variationen, rotter med lavt satte ører kaldes “dumbo”, rotter uden hår kaldes “hårløse”. To rotter tilhører den samme variation hvis de deler det omhandlede træk, uanset rottens herkomst. Den enkelte rotte kan også tilhøre mere end en variation, som “dumbo” og “rex”. En variation er derfor udelukkende en beskrivende kategori, det siger intet om det biologiske forhold mellem rotter. At beskrive en individuel rotte Norske rotter can avles med mange sammensætninger af træk. For at finde ud af hvilken kategori en rotte tilhører skal man regne dens træk sammen og sætte dem sammen til et beskrivende navn. En hvid rotte med et mørkebrunt hoved, stribe på ryggen og krøllet pels er en “chocolate hooded rex”. Denne rotte er ikke et eksempel på en race af chocolate hooded rex rotter. Den udviser bare en bestemt sammensætning af træk, som kan være meget anderledes end de træk dens forældre, søskende og afkom viser.