Medlemskab for enkeltpersoner koster 200 kr. om året og gælder fra 1. januar til 31. december.

Medlemskab for husstand (2 samlevende voksne med/uden 1 eller flere børn) 300 kr. om året og gælder fra 1. januar til 31. december.

Melder du dig ind efter den 1. august, koster kontingentet 100 kr. for enkeltpersoner. Kontingentet er herefter gyldigt frem til 31. december.

Du kan også blive passivt medlem, hvor du støtter foreningen med 50 kr. om året. Som passivt medlem har du ikke adgang til medlemsfordelene, men du har stemmeret til den årlige generalforsamling.

Melder du dig inde efter den 1. oktober, vil dit kontingent gælde hele det efterfølgende år.

​Kontingent indbetales pr. bankoverførsel til reg. 9570 kontonr. 13168555 Danske Bank. Medlemskabet er aktivt, når kontingentbetaling er registreret.

Indmeldelse foregår via nedenstående kontaktformular. Medlemmet modtager en bekræftelsesmail, når kontingentet er modtaget. Dette kan tage et par dage.

Fornyelse af kontingent indbetales til ovennævnte kontonr. og skal være os i hænde inden 1. januar.
Er du opdrætter og står på opdrætterlisten, er kontingentet 250 kr.


Indmeldelse