Til stede er: Malene Carlsen, Camilla Bendix Rasmussen, Camilla Carstensen, Kristina Roda og Kristina Mejer. 

Punkt 1. 
Valg af ordstyrer: Kristina Roda vælges. 

Punkt 2.
Valg af referent: Kristina Mejer vælges.

Punkt 3. 
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Malene gennemgår referatet. Godkendt. 

Punkt 4: 

A: Medlemsblad. 
Det skal udkomme kvartalsmæssigt. Malene og Nanna er tovholdere, men alle kan bidrage med materiale. Der tales om, hvad bladet kan indeholde og det kan f.eks. være præsentation af opdrættere, små nyttige artikler, ny viden og konkurrencer. Der skal også afholdes konkurrencer med kåring af månedens rotte osv. 

B: Aktivitetskalender: 
En kalender over alle foreningens aktiviteter. Skal være tilgængelig på hjemmesiden.

Konkurrencer og udstillinger optegnes der. Det aftales, at der skal være en FB konkurrence hver måned, Kristina Roda er tovholder på de månedlige konkurrencer. Udstillinger aftales til hvert kvartal. To online og to fysiske. De fysiske ligger i marts og september, de online afholdes juni og december. Year awards er en kåring af en person, opdrætter eller andet, der har haft indflydelse, gjort et indtryk eller lignende i løbet af året. Det diskuteres, om det kan lade sig gøre på en upartisk måde og det aftales, at det tages op på et senere møde. CC er tovholder på aktivitetskalenderen. 

C: Sponsorater. 
Der tales om, at sponsorgaverne fra MaxiZoo ikke er egnede til rotter. Måske kan man vejlede i, hvad der kan bruges. 

Derudover tales om gavekort til f.eks. Bilka eller Jysk og så kan foreningen købe materialer til at lave præmier/gaver. 

CC vil skrive til diverse firmaer og spørge om gavekort. 

Der tales også om, at foreningen kan købe gaver på ZooPlus eller lignende steder og bruge til præmier/gaver. Der tales også om, at medlemmer kan bruge evt. bonuspoint til at købe gaver og forære dem til foreningen. 

D: Overordnet pasningsvejledning:
De officielle pasningsvejledninger fra f.eks. Dyrenes Beskyttelse og andre foreninger er for dårlige. Der skal laves en pasningsvejledning og der skal tages kontakt til Dyrenes Beskyttelse for at høre om et samarbejde, så deres pasningsvejledning kan laves om. 

Derudover hænger der pasningsvejledninger i butikker, der handler med dyr og der er fejl i. Derfor skal dyrehandlere kontaktes vedr. dette. 

Der laves dokument i google docs, hvor alle kan skrive og redigere. 

E: Opdatering af hjemmeside.
Der er meget gammel/ikke opdateret viden på hjemmesiden, der skal rettes og omskrives. KM er tovholder på sygdomme. CB skriver om aggression. 

Der skal oprettes google dokument, alle kan skrive i. 

Det aftales, at vedr. opdatering af hjemmesiden og google docs skal gruppen bruges i stedet for tråden, hvor information forsvinder. 

F: Medlemsgoder.
Der tales om diverse fordele til medlemmer. Medlemmer får allerede nu billigere tilmelding til udstillinger. 

Det foreslås, at alle medlemmer får en julegave. Det er i sig selv ikke uoverkommeligt, men det vil blive dyrt i porto. Der er ca. 15-20 medlemmer, der vil skulle have deres julegave tilsendt og det vil blive 600-800 kroner i porto. 

Der foreslås også, at man kan lave udflugter til diverse museer eller zoologiske haver. Medlemmer får så rabat og foreningen betaler differencen. 

Det foreslås, at der skal holdes en fest for medlemmer. Det kan evt. holdes i forlængelse af bestyrelsesmøde, hvor der kan lejes et lokale eller det kan holdes hos en af bestyrelsens medlemmer. 

Punkt 5:

A: Opdrætterliste:
Krav, inaktivitet. Der tales om, at opdrættere skal kunne markeres som inaktive, hvis de er inaktive i over et år. Det skal markeres med en parentes med ordet inaktiv. På den måde kan potentielle købere se, om en opdrætter er aktiv eller ej. 

Det diskuteres, om opdrættere, der ikke lever op til kravene, skal have besked om, at der er risiko for, at de bliver taget af listen. 

Det diskuteres også om, hvorvidt kravene skal ændres, så der slækkes lidt på kravene om ugebilleder, så det kan være et gruppebillede og ikke individuelle billeder. Der vil blive lavet et google doc dokument, hvor kravene vil blive kopieret over i og så kan de omformuleres. Derefter skal de sendes til at alle opdrættere på listen. MC er tovholder. 

Et medlem er tidl. blevet kontaktet af foreningen, da vedkommende ikke lever op til kravene om en godkendt opdrætter. Vedkommende har aldrig svaret og vil blive kontaktet mhp. uddybning og forklaring. Svarer vedkommende ikke indenfor to uger, vil hun blive taget af listen og få karantæne i et år, hvorefter hun kan søge om at komme på listen igen. Hvis hun har forbedret sig, kan hun komme på listen, men hvis der fortsat er problemer, vil hun blive taget af listen igen. Det diskuteres om det skal være permanent eller en periode på fem år. KR vil forfatte en mail. 

Opdrætterlisten skal gennemgås mhp. at se, om nogen på listen skal markeres om inaktive eller ikke opfylder kravene. 

B: Branding. Tilknyttet opdrætter/godkendt opdrætter.
Det diskuteres længe om opdrættere skal have lov til bruge logo på deres hjemmeside. Det springende punkt er, om opdrættere er klar over, at de melder sig ind som privatpersoner eller om de tror, de har meldt opdrættet ind. 

Der tales om at lave et vandmærke i logoet, der adskiller en tilknyttet opdrætter og en godkendt opdrætter. MC og CB er tovholdere på dette. 

C: Neutralitet. 
Der tales om, at personlige holdninger skal lægges væk og at man skal være neutral i sin omgang med medlemmer og andre. Det er vigtigt, at vi husker på, at vi repræsenterer DDTF og ikke lade eventuelle personlige antipatier stå i vejen for samarbejde. 

D: Aktivitet i bestyrelsen: Ansvarsområder.
Der tales om, at et medlem af bestyrelsen føler, at der ofte mangler respons på opslag eller notifikationer. Det kan være irriterende, at man ikke får svar eller hjælp, hvis man har behov for dette. Det aftales, at vi skal være bedre til at svare. Et thumbs up er nok. 

Der tales om, at det også kan være et problem, at bestyrelsens tråd oversvømmes at opslag, så der nogen gange er rigtigt mange opslag, der skal læses, hvis man af forskellige årsager ikke har været online. Det aftales derfor, at bestyrelsen fremover bruger bestyrelsesgruppen til opslag omkring bestyrelsesarbejde og ikke samtaletråden. 

E: Bestyrelsesmøder 3-4 gange årligt.
Det aftales, at bestyrelsesmøder skal afholdes en måned før udstillinger. Dvs. februar, maj, august og november. 

Da der ikke har været afholdt møde længe, aftales det, at der holdes endnu et bestyrelsesmøde i marts, en måned før generalforsamlingen. 

Der tales om generalforsamlingen og om udsendelse af anmodning om forslag og indbydelsen hhv. seks og fire uger før. 

Til slut spørges der til databasen og CC’s bekendte kommer ikke til at gøre arbejdet færdig. Derfor har KM kontaktet en ven, der kan programmere og vedkommende har lovet at kigge på databasen. Der tales om, hvorvidt foreningen kan betale et symbolsk beløb for arbejdet. Det skal dog være på regning, hvis dette gøres, så alt er efter bogen. 

KM vil kontakte sin bekendte og høre, hvad status er og hvad han kan gøre. 

Næste bestyrelsesmøde er den 13. marts. 

Kristina Mejer

Referent