Til stede er: Malene Carlsen, Camilla Bendix Rasmussen, Benitta Borgmann

Punkt 1. 

Valg af ordstyrer: Camilla Bendix Rasmussen

Punkt 2.

Valg af referent: Malene Carlsen

Punkt 3. 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Malene gennemgår referatet. Godkendt. 

Punkt 4: 

Online udstilling
Tidspunktet for udstilling fastholdes. Der er styr på præmier. Offentliggøres den 16. maj 2021, så der er 3 uger til tilmelding.

Sponsorat
Vi har sponsorat fra Jysk. Der mangler respons fra Maxi Zoo. Igloo Rats/Nanna har doseret hjemmelavet mix. Andre har afslået. Vi sørger selv for resten.

CB og MC finder en dag, hvor de handler ind til fremtidige præmier.

Facebookside
Overvejelserne går på at lave Tamrotter – opdræt og hyggesnak om til en gruppe for foreningen, hvor medlemmer af gruppen bl.a. kan henvende sig anonymt.

DBA + G&G
Vi drøfter, om vi kan have faste annoncer på Den Blå Avis og Gul og Gratis vedr. pasning af rotter med henvisning til hjemmesiden for at guide folk korrekt fra start. Der vil blive formuleret et skriv i fællesskab og undersøgt mulighed for annoncer.

Samarbejdspartnere/medlemsgoder
CB og MC vil undersøge, om virksomheder har lyst til samarbejde ift reklame/rabatordning.

Mail vil blive forfattet og sendt afsted inden 1. juni 2021.

Næste bestyrelsesmøde: august 2021