Deltagere: Camilla B. R., Kristina M. R., Erling B. og Casper S.
Referent: Kristina
Ordstyrer: Casper
Der er i forvejen sendt mails ud med det punkt fra vedtægterne, som ønskes ændret. 
Grunden til at der er foreslået en ændring, er at vedtægterne låser os i 1 år og kun kan ændres ved generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling. Derfor blev der snakket om at ændre dem, til at være mere åbne og henvise til etiske retningslinjer, så det kan ændres ved behov. Forslag til ændringer læses op af Camilla.
Alle stemmer for at vedtage de foreslåede ændringer. Dette inkl. én stemme via mail.
De foreslåede ændringer af vedtægterne er hermed vedtaget.

Nedenfor er vist den oprindelige paragraf og efterfølgende den godkendte ændring. 

§9 Bekendtgørelse om opdræt og hold af tamrotter:

 • I henhold til Dyreværnsloven skal tamrotter behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe.
 • Medlemmer skal sørge for, at rotterne behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder, at de har plads til at klatre og adgang til gravemateriale. Der henvises til burberegneren mhp. antal rotter i buret. Der må hverken bruges strøelse eller tilbehør lavet af fyrretræ, medmindre dette er varmebehandlet/kiln-dried fyrretræ. Se i øvrigt pasningsvejledning på hjemmesiden. 
 • Rum eller arealer, hvor rotter holdes, skal indrettes på en sådan måde, at rotternes behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at de har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke samt ved hvile. Rotterne skal endvidere sikres mod vejr og vind i overenstemmelse med deres behov.
 • Den, der vil aflive en rotte, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt enten ved dyrlæge eller en med uddannelse i human aflivning. Aflivning ved drukning, sult eller tørst må ikke finde sted.
 • Ved kuld bruges 1 hun og 1 han.
 • Ved anvendelse til kuld anbefales det, at hunrotten bruges til første kuld i alderen 5-10 måneder. Se uddybning under etiske retningslinjer for opdræt.
 • Hunrottens vægt bør være minimum 250 gram.
 • Der skal gå 2-4 måneder fra fravænning af første kuld til næste parring.
 • Hunrotten må maksimalt bruges til to kuld og sidste kuld skal være født, inden hunrotten fylder 11-14 måneder.
 • Hanrotten skal være fyldt 10-12 mdr ved første parring. Se uddybning under etiske retningslinjer for opdræt.
 • Ved brug af hanrotter med ukendt baggrund eller fra foderopdræt anbefales det at vente til det fyldte halvandet år før første parring.
 • Hanrotten bør veje minimum 450 gram ved parring.
 • En hanrotte bør maksimalt få tre kuld i sin levetid.
 • Rotteungerne skal kønsopdeles, når de fylder fem uger. De kan flytte fra opdrætteren, når de er minimum 6 uger og vejer minimum 100 gram. Der henvises i øvrigt til avlsvejledningen på hjemmesiden.
 • Ved brug af rotter med ukendt baggrund anbefales det at bruge en partner med veldokumenteret baggrund. Se i øvrigt avlsvejledningen på hjemmesiden.

 

Ændringerne: 
·  I henhold til Dyreværnsloven skal tamrotter behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe.

 • Medlemmer skal sørge for, at rotterne behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, forsynes med vand og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, herunder, at de har plads til at klatre og adgang til gravemateriale. Der henvises til burberegneren mhp. antal rotter i buret. Se i øvrigt pasningsvejledningpå hjemmesiden. 
 • Rum eller arealer, hvor rotter holdes, skal indrettes på en sådan måde, at rotternes behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at de har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke samt ved hvile. Rotterne skal endvidere sikres mod vejr og vind i overenstemmelse med deres behov.
 • Den, der vil aflive en rotte, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt enten ved dyrlæge eller en med uddannelse i human aflivning. Aflivning ved drukning, sult eller tørst må ikke finde sted.
 • Ved kuld bruges 1 hun og 1 han.